• 504 512 779

Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa

Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa to grupa ludzi zamieszkujących Gminę Swarzędz, która ma już dosyć gęstej zawiesiny wszelkich pyłów. Łączy nas nie tylko wspólna niedola, ale chęć poprawy jakości powietrza, dlatego oddolnie podejmujemy wszelkie inicjatywy by zmniejszyć SMOG wokół nas.

SmogSTOP – System monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz zakładał montaż 23 czujników SMOGu (temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności) na terenie całej gminy Swarzędz z uwzględnieniem większości sołectw i przede wszystkim miasta Swarzędz.

Niestety projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 SmogSTOP nie zdobył wymaganej liczby głosów (zabrakło 35 głosów popierających), tym samym projekt nie został włączony w budżecie Gminy Swarzędz na 2018 rok. Projekt uzyskał 751 głosów tj. niespełna 10% głosów! Wobec tego projekt SmogSTOP przerodził się w oddolną Swarzędzką Inicjatywę AntySMOGową .

W tak zwanym „międzyczasie” udało się namówić Włodarzy Gminy Swarzędz (Marian Szkudlarek i Grzegorz Taterka) do zamontowania czujników SMOGu w ilości 5 szt. (Rynek, Kościuszki, Kobylnica, Gruszczyn, Rabowice), które sprawnie działają od początku 2018 roku. Dodatkowo udało się wspólnymi siłami mieszkańców gminy wygrać 1 czujnik (os. Raczyńskiego) w programie Avivy #WiemCzymOddycham i 1 czujnik (Paczkowo) od PolskaOddycha. W grudniu 2018 roku po raz kolejny społeczność Swarzędza wykazała się zawziętością i tym razem wygraliśmy 2 kolejne czujniki, które niebawem będą montowanie (jeden z nich na terenie I Liceum Ogólnokształcącego EKOS). Poza tym działa prywatny czujnik na ul. Zamkowej od CzystySwarzędz i prywatny czujnik SmogTok na ul. Słowackiego. W grudniu i styczniu 2019 roku będą montowane kolejne czujniki (10 szt.) na swarzędzkich szkołach w ramach projektu Metropolii Poznańskiej.

Nasze główne postulaty

Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa nie posiada BUDŻETU na działalność. Wszelkie poniesione koszty finansowane są z prywatnych kieszeni, dlatego skupiamy się na UŚWIADAMIANIU, WSPIERANIU i PRZECIWDZIAŁANIU!

Zależy nam, aby cała Gmina Swarzędz objęta była monitoringiem powietrza, włączając w to miasto Swarzędz jak i wszystkie miejscowości wokół. Pomiar powinien być ciągły tj. 24 godziny na dobę a wyniki powinny być dostępne dla każdego za darmo,
Niestety duża część mieszkańców Gminy Swarzędz nie jest jeszcze świadoma zagrożeń jakie niesie SMOG, dlatego na każdym kroku staramy się edukować tych młodszych i starszych.
Jeszcze kilka dekad temu nikt nie przejmował się dymem papierosowym, dziś wiem, że jego składnik Benzo(a)Piren jest silnie rakotwórczy. Podczas spalania paliw stałych (węgla) w domowych piecach emitowany jest Benzo(a)Piren w dużo większych ilościach zatruwając nas samych i sąsiadów. Dlatego tak ważne jest ograniczenie emisji wszelkich pyłów.
23

Zainstalowanych czujników SMOGu na terenie Gminy Swarzędz

1000

Interwencji Straży Miejskiej (rocznie) w sprawie SMOGu

657

Społeczność skupiona wokół Swarzędzkiej Inicjatywy AntySMOGowej

65

procent Polaków nie czuje się wystarczająco poinformowana o jakości powietrza w swojej miejscowości.

Aktualności

Smog? Co, gdzie, kiedy?

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim od 23 maja
Ponad 3 mln zł dla Swarzędzan z programu Czyste Powietrze
Projekty SmogSTOP do Budżetu Obywatelskiego gminy Swarzędz
Dowiedz się więcej

Wspierają nas

Przedstawiamy firmy, organizacje, stowarzyszenia, które wspierają nas na różnych płaszczyznach.