• 504 512 779

Co z tym SMOGiem – BO

Co z tym SMOGiem – BO
Patrząc na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim na rok 2018 można zauważyć, że dwa spośród dwudziestu zgłoszonych dotyczy problemu smogu. Widać zatem, jak ważne jest dla mieszkańców czyste powietrze – stąd też próba podjęcia działań oddolnych.
Jak dowiadujemy się ze strony Urzędu i Miasta Gminy Swarzędz pierwszy z nich tj. projekt nr 8 przewiduje zakup i instalację urządzenia do stałego monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyłów PM 2.5 oraz PM 10 występujących podczas „sezonu grzewczego”, czyli w okresie intensywnego wykorzystywania przydomowych pieców. Natomiast drugi z nich projekt nr 11 podchodzi szerzej do problemu proponując inteligentny system monitorowania jakości powietrza, który pozwoli bezpłatnie o każdej porze, każdemu mieszkańcowi naszej gminy sprawdzić bieżący stan jakości powietrza. System zakłada dostęp do danych poprzez aplikację mobilną (Android, iOS) i aplikację online. Dzięki gęstej sieci 23 sensorów każda osoba, będzie miała możliwość sprawdzenia zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy.
Jak widać jeden problem, różne propozycje rozwiązania. Ważne jest natomiast to, jak słusznie zauważyli autorzy projektu, że pierwszym etapem w rozwiązaniu problemu jest jego poprawna identyfikacja, która może nastąpić dopiero po zbadaniu smogu. Dopiero po wnikliwej analizie, którą dzięki czujnikom smogu możemy uzyskać można przystąpić do kolejnych działań.