• 504 512 779

Czujniki nie zlikwidują smogu!

Czujniki nie zlikwidują smogu!

Od początku 2018 roku w Swarzędzu działa sieć czujników smogu, dzięki której każdy mieszkaniec może w łatwy sposób dowiedzieć się jaki jest stan powietrza w jego okolicy. Swarzędz jest również beneficjentem programu Metropolii Poznańskiej, dzięki czemu sieć czujników zwiększy się o kolejne czujniki w swarzędzkich szkołach podstawowych. I co z tego – powie niejeden mieszkaniec– Czujniki nie zlikwidują smogu!  Niestety to prawda, same czujniki nie zwalczają smogu, a zatem po co rozszerzać sieć czujników… tym bardziej w szkołach, gdzie zawsze jest masa ważnych spraw do sfinansowania. Szkoły nie zostały wybrane przypadkowo, słowo klucz to „edukacja”. Niestety największymi producentami  smogu w gminie są sami mieszkańcy, ogrzewający swoje domostwa spalając paliwa stałe, często nieumiejętnie. Wyniki pomiarów smogu w naszej gminie często kilkukrotnie przekraczają normy. Na nic zdadzą się wielomilionowe dofinansowania, skoro dorośli mieszkańcy nie będą czuli potrzeby wymiany pieca… najlepiej zatem edukować od najmłodszych lat! Z pewnością  dzieci wiedzę zdobytą w szkole zaniosą do domu, zainteresują się czym ogrzewany jest ich dom.

Mieszkańcy gminy Swarzędz tworzący Swarzędzką Inicjatywę AntySMOGową SmogSTOP chętnie przyłączają się do szeroko pojętej edukacji. Wraz z rozpoczęciem się obecnego sezonu grzewczego wystartowała oddolna społeczna kampania informacyjna pt. „Sprawdź czym oddychasz, zadbaj o swoje zdrowie” zachęcająca mieszkańców do zainteresowania się problematyką zanieczyszczonego powietrza, a przede wszystkim do monitorowania jakości powietrza. Aktualne dane ze swarzędzkich czujników dostępne są na stronie internetowej: www.smogstop.infoswarzedz.pl

Szczegóły akcji -> tutaj

Artykuł pojawił się także w numerze 01/2019 Informatora Swarzędzkiego

Informator Swarzędzki numer 01/2019, strona 12