• 504 512 779

Czyste Ogrzewanie

Czyste Ogrzewanie

Brawo Powiat Poznański. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na likwidację tzw. niskiej emisji!

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłosiło nabór wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych netto, osoby fizyczne mogą dostać do 7 tys. zł dofinansowania, podmioty gospodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe do 14 tys. zł.

Więcej informacji: www.powiat.poznan.pl