• 504 512 779

Dotację na zmianę systemu ogrzewania – 2024

Dotację na zmianę systemu ogrzewania – 2024

Powiat Poznański uruchomił nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamontowanie proekologicznych systemów ogrzewania.

Wnioski można składać od 2 stycznia do 2 kwietnia 2024 roku. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wysokość dotacji, w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, może wynieść 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  • 10 000 zł w przypadku: podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego, kotła na biomasę lub ogrzewania gazowego,
  • 15 000 zł w przypadku pompy ciepła,
  • 20 000 zł w przypadku: pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Więcej informacji o programie wsparcia:
https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji