• 504 512 779

Jaki SMOG w Swarzędzu?

Jaki SMOG w Swarzędzu?

W Swarzędzu NIESTETY mamy 2 rodzaje SMOGu. Pierwszy z nich typu „Los Angeles”. Stężenie pyłów zawieszonych w okresie letnim wynosi ok 25 µg/m^3 dla pyłów PM10 i PM2,5. Jest to już poważne zapylenie – norma Polska to 50 µg/m3.
Natomiast w okresie jesienno-zimowym w znacznym stopniu odczuwalny jest SMOG typu „Londyńskiego” tj. związanego z ogrzewaniem domów i mieszkań opałem stałym.

Pył PM 2,5
Z raportu WHO (World Health Organization) pod tytułem „Review of evidence on health aspects of air pollution” [Przegląd dowodów dotyczących aspektów zanieczyszczenia powietrza związanych ze zdrowiem], wynika, że zanieczyszczenie pyłem drobnym PM2.5 (jego średnica nie przekracza 2,5 mikrometra) niesie za sobą bardzo poważne skutki zdrowotne. Długotrwałe przebywanie i oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, zawierającym ten pył może prowadzić do miażdżycy, niekorzystne wyniki porodu, a także choroby układu oddechowego. Wskazano również na możliwe powiązania z chorobami układu nerwowego, cukrzycą, funkcją poznawczą, a także podkreślono związek między PM2.5 a zgonami, które spowodowane są chorobami układu oddechowego i krążenia. W naszym kraju głównym źródłem tego pyłu są paleniska domowe oraz transport drogowy.

Pył PM10 tworzą drobne ziarenka, których średnica wynosi do 10 mikrometrów. Dzięki niewielkiej wielkości ma możliwość przenikać do naszych płuc. Jego głównym źródłem jest niska emisja pochodząca ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno, biomasa, ale także z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów i cząstek stałych.

foto, grafika, źródło: Airly