• 504 512 779

Komunikat WFOŚiGW – wstrzymany nabór wniosków Czyste Powietrze

Komunikat WFOŚiGW – wstrzymany nabór wniosków Czyste Powietrze

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu Priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

Więcej informacji: www.wfosgw.poznan.pl