• 504 512 779

Nie zapomnij zgłosić pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – masz czas do 30 czerwca 2022 roku

Nie zapomnij zgłosić pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – masz czas do 30 czerwca 2022 roku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. każde źródło ciepła musi zostać zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. W Swarzędzu deklaracje przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Swarzędz, ul. Poznańska 25, tel. 61 65 12 403 i 61 65 10 655, email: wos@swarzedz.pl

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na stronę internetową: Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (zone.gunb.gov.pl)

Stan zgłoszeń w gminie Swarzędz

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Ochrony Środowiska stan przyjętych deklaracji w gminie Swarzędz to 2865 (stan na 8.02.2022 r.) na 11686 punktów adresowych co stanowi około 25% wymaganych deklaracji. Ranking najlepszych gmin w Polsce można śledzić tutaj -> https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Jak złożyć deklarację?

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wydział Ochrony Środowiska Swarzędz, ul. Poznańska 25. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

1 948 911 deklaracji w CEEB z całej Polski

Liczba deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) systematycznie wzrasta (o średnio 40 000 deklaracji dziennie) i 14 lutego 2022 roku jest ich w ewidencji 1 948 911.

źródło: www.gunb.gov.pl