• 504 512 779

Oczyszczacze powietrza dla swarzędzkich przedszkoli!

Oczyszczacze powietrza dla swarzędzkich przedszkoli!

Z obrad wczorajszej sesji Rady Miejskiej możemy dowiedzieć się, że Koalicja Obywatelska Swarzędz i Wojciech Kmieciak miała pomysł zmian budżetu, który zakładał zakup oczyszczaczy powietrza dla Swarzędzkich żłobków i przedszkoli… niestety spóźnili się ze zgłoszeniem poprawek do budżetu. Nie wiedzieli, że Marian Szkudlarek i Grzegorz Taterka zaplanowali podobny program przeznaczając na ten cel około 60-70 tys. zł. Gratulujemy Radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem budżetu (i tego programu). Włodarze chcę uruchomić go pilotażowo jeszcze w tym sezonie grzewczym.