• 504 512 779

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 grudnia 2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 grudnia 2023 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w dniu 01.12.2023 r. na terenie Pleszewa oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie miasta: Poznań, Kalisz, Konin, Ostrów Wielkopolski oraz powiatu poznańskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

źródło: powietrze.gios.gov.pl