• 504 512 779

Raport Programu Ochrony Środowiska 2017-2018

Raport Programu Ochrony Środowiska 2017-2018

W dniu 25 czerwca 2019 r. podczas IX Sesji Rady Miejskiej została zaprezentowana prezentacja raportu Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018.

W pierwszych słowach Pani Inspektor Katarzyny Lewandowskiej dowiadujemy się, że priorytetowym obszarem jest oczywiście powietrze atmosferyczne. Ważnym elementem działań są dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji, które zostały zainicjowane w 2018 roku. W roku bieżącym na chwilę obecną zostało udzielonych blisko dwa razy więcej dotacji niż w roku ubiegłym.

W latach 2017-2018 dokonano 2400 gospodarstw domowych w tym wystawiono 90 mandatów, pobrano 9 próbek popiołów w tym 7 okazały się potwierdzeniem spalania odpadów, co skutkowało 7 wnioskami do sądów o ukaranie.

Zachęcamy do obejrzenia IX Sesji od 6 minuty