• 504 512 779

Raport z #1 edycji programu Powiatu Poznańskiego Czyste Ogrzewanie

Raport z #1 edycji programu Powiatu Poznańskiego Czyste Ogrzewanie

W dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę Nr 2696/2018 w sprawie zatwierdzenia prac komisji i przyznania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz wykaz wniosków odrzuconych i nieuwzględnionych na liście rankingowej.

Z raportu możemy dowiedzieć się, że 17 osób z naszej gminy skorzystało z dofinansowania i wymieniło piec na ekologiczny.

Brawo mieszkańcy Swarzędza!!! Powiat Poznański przeznaczył na ten cel łącznie ponad 721 tys. zł