• 504 512 779

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 – 2.12

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 – 2.12

Prognoza na dzień 02.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na
podstawie wyników pomiarów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 02.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański.

Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 02 grudnia na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3 ).

Prognozowane na dzień 02.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli może

źródło: powietrze.gios.gov.pl