• 504 512 779

SMOG dotyczy każdego mieszkańca Gminy Swarzędz

SMOG dotyczy każdego mieszkańca Gminy Swarzędz

Już niebawem 100% mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu będzie ogrzewana nie emitując zanieczyszczeń powietrza. Spółdzielnia wykorzystuje paliwa gazowe, a przede ciepło pochodzące z elektrociepłowni, która to jest prawnie zobowiązana do filtrowania spalin. Można zatem powiedzieć, że mieszkańcy Spółdzielni NIE emitują zanieczyszczeń (nie wliczając transportu samochodowego, który w naszej gminie odpowiedzialny jest za ok. 20% ogólnego zanieczyszczenia powietrza).

Niestety mieszkańcy m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu są skazani na sąsiadów domów jednorodzinnych, którzy ogrzewając swoje domostwa wykorzystują paliwa stałe, nie rzadko śmieci i tym samym zanieczyszczają w znacznym stopniu swarzędzkie powietrze.

Po co zatem artykuł w Informatorze Spółdzielczym? Ideą powstania artykułu było przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jakie problemy niesie ze sobą SMOG i jak możemy się przed nim bronić. Ważnym aspektem działań jest oczywiście monitorowanie jakości powietrza. Aktualne dane można znaleźć w tym miejscu.

Więcej szczegółów we wspomnianym numerze Lutowo-Marcowym:
Pobierz – Informator Spółdzielczy nr 2/226/2019 – Luty-Marzec

Serdeczne podziękowania dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pawła Pawłowskiego i Pani Redaktor Joannie Całka