• 504 512 779

Uchwalono program wymiany pieców

Uchwalono program wymiany pieców

Uchwalono gminny program wymiany pieców – dofinansowanie do 80%

Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Mariana Szkudlarka na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała dotycząca dofinansowania likwidacji źródeł niskiej emisji. Dzięki niej możliwe będzie uzyskanie dotacji w wysokości do 80% na wymianę pieca i systemu grzewczego. Szczegóły programu dostępne będą na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie www.eko.swarzedz.pl

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Jest to jeden z elementów gminnego programu walki ze smogiem.

Od tego tygodnia został uruchomiony kolejny czujnik monitorujący jakość powietrza. Odczyty z czujników dostępne są na stronie eko.swarzedz.pl