• 504 512 779

Weź nie truj w Swarzędzu!

Weź nie truj w Swarzędzu!

We wtorek 15 stycznia 2019 r. w Swarzędzkim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty „Weź nie truj!” zorganizowane w ramach projektu Metropolii Poznańskiej dotyczącego montażu czujników SMOGu w szkołach. Spotkanie prowadził dr. Wojciech Augustyniak lider Poznańskiego Alarmu Smogowego, który słusznie zauważył, że to czym oddychamy zależy głównie od nas samych. Samorząd, czy władza Państwowa oczywiście pomaga nam w tym m.in. oferując wszelkie wsparcie finansowe, lecz to od nas zależy czy chcemy wymienić kopcący piec. Obecnie nie ma przyzwolenia na palenie papierosów w miejscach publicznych, czy przy dzieciach, a jeszcze ok. 30 lat temu nikt tym sobie nie zawracał głowy. Dziś wiemy, że palenie papierosów jest szkodliwe… wiemy też że SMOG jest szkodliwy, niestety przyzwolenie dla kopcących jest powszechne. Dlatego między innymi organizowane są takie i podobne spotkania, aby uświadamiać mieszkańców, że kopcenie-dymienie nie jest fair wobec innych mieszkańców. Dziś wiemy, że dym pochodzący ze spalania węgla czy drewna jest bardzo szkodliwy, ponieważ znajduje się w nim Benzo(a)piren środek silnie rakotwórczy. Niestety w okresie grzewczym stężenie tego związku w powietrzu przekracza kilkukrotnie normy, czego dowodem jest mapa zanieczyszczeń tym związkiem.

Warsztaty zbiegły się z planowanym spotkaniem sympatyków Swarzędzkiej Inicjatywy AntySMOGowej SmogSTOP. Najprawdopodobniej najbardziej interesującą częścią tego dnia była wspólna rozmowa. Cieszy fakt, że w atmosferze zrozumienia w gronie mieszkańców, zastępcy burmistrza Grzegorza Taterki i przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz można było przedyskutować i wyznaczyć kolejne ważne działania, które pomogą w walce o czystsze powietrze. Istotnym argumentem dyskusji była obowiązująca uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która zakłada wyłączenia urządzeń grzewczych – piecy bezklasowych tj. nie spełniających klasy 3 i 4 do 1 stycznia 2024 roku (piec typu „koza”, a także każdy inny piec bez tabliczki znamionowej uznawany jest za bezklasowy), i wyłączenia urządzeń grzewczych klasy 3 i 4 do 1 stycznia 2028 roku. Po tym czasie wszyscy, którzy będą eksploatować wyżej wymienione piece będą łamać prawo, a co za tym idzie będą mogli zostać ukarani. Dlatego ważnym elementem jest dokonanie spisu wszystkich piecy na paliwa stałe w gminie Swarzędz i na tej podstawie np. dostosowanie planu dofinansowań do wymiany tychże piecy.

Pozostało TYLKO 5 lat dla tych wszystkich, którzy używają piecy bezklasowych! Po tym czasie każdy, kto używa taki piec łamie prawo i może zostać ukarany!

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku
dr Wojciech Augustyniak – Poznański Alarm Smogowy i Grzegorz Taterka –
Zastępca Burmistrza Swarzędza
Prezentacja SmogSTOP – Mariusz Nowicki