• 504 512 779

Wsparcie projektu przez Dyrektorów placówek oświaty

Wsparcie projektu przez Dyrektorów placówek oświaty

Dzieje się  Dziękujemy za wsparcie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie Pani Małgorzacie Szomek, Dyrektor Przedszkola nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” Pani Katarzynie Fiszgala, Pani Agnieszce Mikołajskiej właściciela Przedszkola i Żłobka „Jarzębinka” w Paczkowie, Komendantowi Straży Miejskiej w Swarzędzu Panu Piotrowi Kubczak za pomoc w promocji projektu. WIELKIE dzięki