• 504 512 779

Wszyscy Sołtysi wybrani – ulotki rozdane!

Wszyscy Sołtysi wybrani – ulotki rozdane!

20 marca 2019 r. odbyło się ostatnie z 20 Zebrań Wiejskich (Wierzenica), na którym rozdawałem ulotki dot. smogu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych sołtysów, którzy wyrazili zgodą na propagowanie informacji na temat problemu smogu. Z 20 spotkań udało mi się odwiedzić aż 17! Nie dotarłem na spotkanie w Garbach i Wierzonce, natomiast ówczesny sołtys Janikowa Górnego NIE wyraził chęci pomocy i na to spotkanie również nie dotarłem. Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Paczkowie (334 osoby), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sokolnikach Gwiazdowskich (51,6%).

Łącznie na wszystkich zebraniach udało się rozdać ponad 1500 ulotek. Cieszy fakt, że duża część mieszkańców sołectw ma świadomość problemu, mam nadzieje, że garść informacji zawartych w ulotce pomoże im w walce o czyste powietrze.