• 504 512 779

Zadbajmy wspólnie o czyste powietrze!

Zadbajmy wspólnie o czyste powietrze!

Po raz drugi Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostarczonym podatkiem przypomina właścicielom domów jednorodzinnych o obowiązku wymiany pieca bezklasowego. Zgodnie z UCHWAŁA ANTYSMOGOWĄ, która określa terminy wyłączenia z użytkowania pieców mamy czas do 1 stycznia 2024 roku aby wymienić piec pozaklasowy, do 1 stycznia 2028 aby wymienić piec klasy 3 i 4, a także do 1 stycznia 2026 roku, aby wymienić miejscowe ogrzewacze (kominki, kozy, piece).

W przygotowywanym projekcie Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030 na stronie 70 możemy przeczytać o diagnozie stanu powietrza, gdzie podano główną przyczyną złego stanu powietrza w okresie jesienno-zimowym cyt. „Dominujący wpływ na stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Swarzędz wywiera tzw. emisja niska z przeważającymi rozproszonymi emiterami. Jej głównymi źródłami są przydomowe kotły grzewcze w budynkach mieszkalnych w sektorze komunalno-bytowym, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady usługowe i przemysłowe… Podstawowym źródłem emisji tych substancji do atmosfery jest niepełne spalanie w piecach paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów (m.in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne) na potrzeby ogrzewania mieszkań, domów i wody.”

12 lutego br. zaplanowano zdalne konsultacje społeczne, natomiast do 5 lutego należy się zarejestrować na to spotkanie. Więcej na temat Projektu Strategii Rozwoju można przeczytać tutaj.

Zachęcamy do zgłaszania swoich pieców do ewidencji – formularz, a także do zgłaszania kopciucha -> tutaj