• 504 512 779

Zmiany w systemie pomiaru jakości powietrza w Swarzędzu

Zmiany w systemie pomiaru jakości powietrza w Swarzędzu

Pod koniec 2017 roku w Gminie Swarzędz włodarze zamontowali 5 czujników jakości powietrza. Była to ważna decyzja władz, pomimo że w czasie głosowania w Budżecie Obywatelskim projekt 23 czujników nie zdołał osiągnąć wymaganej liczby głosów. Zamiast realizacji projektu w 2018 już pod koniec 2017 roku Swarzędzanie mogli sprawdzać jakość powietrza na naszej stronie jak i w aplikacjach na urządzenia mobilne. Dokładnie rok temu 11-12 stycznia 2019 roku zostały uruchomione kolejne czujniki w ramach projektu Metropolii Poznańskiej, której Gmina Swarzędz jest częścią. Obecnie w ramach tego projektu w gminie działa 10 czujników jakości powietrza.

Z początkiem roku włodarze podjęli decyzję o zmianach tj. likwidacji 5 czujników (firmy Airly) i częściowe zastąpienie ich czujnikami od firmy Syngeos. Decyzję taką rozumiemy i popieramy (po co inwestować w 2 różne sieci czujników). Przy okazji udało się utrzymać czujnik w Gruszczynie i Rabowicach (gdzie pracował tylko czujnik od Airly). Natomiast w Kobylnicy pracuje czujnik w ramach projektu Metropolii Poznańskiej, a czujniki w Swarzędzu tj. na Rynku i przy ul. Dworcowej pokrywały się z zasięgiem z pozostałymi czujnikami, dlatego też postanowiono o ich likwidacji. Dla przypomnienia, czujniki jakości powietrza obejmują swoim zasięgiem pewien obszar (średnica około 300-500 metrów) i nie ma sensu tak mocno zagęszczać sieci. W związku z tym postanowiono zamontować czujnik w Bogucinie, o co również walczyliśmy 🙂

W chwili obecnej najlepiej monitorować jakość powietrza na naszej stronie w zakładce pomiary lub w aplikacji mobilnej Kanarek i Airly.

Obecnie w gminie Swarzędz pracuje 13 czujników firmy Syngeos, 4 czujniki Airly, i 6 społecznych czujników (SmogTok, Luftdatem, CzystySwarzędz).


Informacja ze strony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

Od stycznia 2020 roku zmieniamy w Swarzędzu system pomiaru jakości powietrza. Rezygnujemy z dzierżawy pięciu sensorów AIRLY do pomiaru jakości powietrza, które były zamontowane w następujących miejscach: ratusz, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, świetlice wiejskie w Rabowicach i Gruszczynie oraz budynek OSP w Kobylnicy. Koszty, które ponosiliśmy w związku z dzierżawą wolimy przeznaczyć na zakup trzech nowych czujników, uzupełniając sieć czujników systemu Syngeos.

W zeszłym roku w ramach działań Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dziesięciu szkołach na terenie Gminy Swarzędz zostały zamontowane czujniki do pomiaru jakości powietrza. W związku z tym faktem przeprowadzono analizę terenu objętego zasięgiem czujników i podjęto decyzję o rezygnacji z wyżej wymienionych sensorów i zakupie przez gminę trzech czujników, które będą obsługiwane przez ten sam system, co czujniki zamontowane w szkołach. Ma to na celu ujednolicenie mieszkańcom dostępu do danych pomiarowych. Zakupione czujniki zostaną zamontowane w świetlicach wiejskich w Bogucinie, Gruszczynie i Rabowicach. Taki rozkład trzynastu czujników pozwoli jeszcze lepiej zobrazować informacje o jakości powietrza na terenie naszej gminy. Dane z czujników znajdą Państwo na stronie: www.syngeos.pl w zakładce mapa.

Wydział Ochrony Środowiska