• 504 512 779

Kup opał dobrej jakości

Skąd mogę wiedzieć jakiej jakości jest węgiel na składzie węgla, gdzie go kupuję?

W ramach obowiązujących przepisów prawa, klient ma prawo otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Zgodnie z zasadą rzetelności kupieckiej sprzedawca węgla powinien na prośbę klienta przekazać certyfikat jakościowy określający parametry węgla i na żądanie kupującego okazać go.

Parametry węgla „zakazanego” do stosowania w Wielkopolsce od 1 maja 2018 roku odnoszą się paliw sprzedawanych jako muły lub floty węglowe (drobinki węgla o wielkości do 3 mm). Spalanie zarówno mułu, jak i flotu węglowego powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, gdyż są to bardzo drobne cząstki, a kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Poza tym mają dużą zawartość wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Nadzór nad jakością węgla oferowanego na składach opałowych sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa. W przypadku otrzymania sygnału o nieprawidłowościach, może zastosować odpowiednie rozwiązania.