• 504 512 779

Nie pal śmieci!

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska. 

Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:

 • pelletem dowolnego rodzaju;
 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;
 • brykietem;
 • węglem dowolnego rodzaju;
 • olejem opałowym i gazem.

Czego nie wrzucać do pieca?

 • drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;
 • płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;
 • podkładów kolejowych i słupów drewnianych;
 • plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;
 • papieru zadrukowanego w kolorze.

Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu.

Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

 • Straż Miejską (61) 65 10 986
 • Policję (61) 841 48 00
 • Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

 • odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
 • odpadów zielonych;
 • odpadów wielkogabarytowych; 
 • materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
 • odzieży;sprzętu RTV i AGD; 
 • baterii, płyt CD, przeterminowanych leków; 
 • odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:

 • ZM GOAP (61) 65 12 301
 • UMiG Swarzędz – Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 1.

Co zrobić z odpadami
problemowymi?

Wszyscy mieszkańcy Gminy Swarzędz mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe i wielkogabarytowe do PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych , mieszczącego się w Rabowicach, ul. Świetkowa 17, tel. 61 817 34 21, 695 980 352.

PSZOK działa od początku 2018 roku. Można tam przywieźć i zostawić tzw. odpady problemowe, których nie wolno wyrzucać do śmieci. Wykaz rodzajów odpadów, które można przywieźć do PSZOK-u i inne szczegółowe informacje można przeczytać TUTAJ.

Punkt PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 – 14:00.

Szczegółowy wykaz odpadów jakie przyjmuje PSZOK -> tutaj
Więcej informacji: www.spk.swarzedz.pl