• 504 512 779

Fakty i mity

W Polsce jest czyste powietrze, bo 30% terytorium kraju to lasy! NIEPRAWDA

FAKT: Lasy nie eliminują SMOGu. 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczone są średnie i małe miasta oraz wsie, położone w dolinach, gdzie większość domów ogrzewana jest często złej jakości węglem, drewnem, a nierzadko też śmieciami.

Smog jest tematem nowym, wymyślonym przez firmy, które chcą zarobić na sprzedaży pieców, termoizolacji itp. NIEPRAWDA

FAKT: Problem SMOGu przez lata był tematem przemilczanym, Od wielu lat stężenie pyłów PM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy. Obecnie stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekracza 5-krotnie dopuszczalny poziom, a w niektórych miastach nawet 17-krotnie. Jednocześnie liczna dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnych norm dla pyłów PM10 i PM2,5 w miastach rekordzistach wynosi nawet 100 dni.

Smog to problem dużych miast i panującego tam natężonego ruch samochodów. NIEPRAWDA

FAKT: Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza nie są samochody tylko niska emisja, która powstaje podczas spalania drewna, węgla w gospodarstwach domowych. Dlatego najwyższe stężenia obserwujemy w małych miejscowościach i wsiach, gdzie jest duże zagęszczenie domów ogrzewanych paliwami stałymi. Powietrze pod Warszawą jest średnio 2 razy gorsze niż w centrum Warszawy.

Drewno jest paliwem zielonym i ekologicznym, opalanie drewnem nie powoduje SMOGu. NIEPRAWDA

FAKT: Spalanie drewna, mimo że jest ono tzw. paliwem odnawialnym, skutkuje dużą emisją pyłów i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Paląc num w kominkach (bez znaczenia suchym czy mokrym), można emitować nawet 800 mg/m3 pyłów, co oznacza 20-krotnie więcej emisji pyłów niż w przypadku kotłów klasy 5 lub ekoprojektu.

Główną przyczyną SMOGu jest przemysł i transport samochodowy. NIEPRAWDA

FAKT: Przemysł i ruch samochodowy emitują SMOG w mniejszym stopniu. SMOG powstaje na skutek działalności człowieka podczas ogrzewania domów węglem i drewnem, najczęściej w kotłach niespełniających standardów emisyjnych. 52% pyłów zawieszonych PM10 i 82% rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi z naszych kominów.

Główną przyczyną SMOGu jest palenie śmieci. NIEPRAWDA

FAKT: Podczas spalania śmieci powstaje dużo silnie szkodliwych i trujących związków. Jednak spalanie śmieci nie jest największym problemem. Główną przyczyną SMOGu jest tzw. niska emisja, czyli dym z kominów domów ogrzewanych złej jakości węglem lub drewnem, często w kotłach niespełniających standardów emisyjnych. 52% pyłów zawieszonych PM10 i 82% rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi z naszych kominów.

Węgiel nie powoduje SMOGu. NIEPRAWDA

FAKT: W lipcu 2018 roku wprowadzono normy dla węgla sprzedawanego indywidualnym odbiorcom. Zakazano sprzedaży mułu, flotokoncentratu oraz najgorszej jakości miału węglowego. Trzeba jednak pamiętać, że spalanie węgla, nawet wysokiej jakości jest szkodliwe dla środowiska i przyczynia się do powstawania smogu, zwłaszcza gdy jest spalany w kotłach niespełniających emisyjności – klasy 5 lub ekoprojektu.

W Polsce zawsze paliło się węglem, więc SMOG nam nie zagraża – jesteśmy przyzwyczajeni. NIEPRAWDA

FAKT: Nie jesteśmy przyzwyczajeni. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie 45 000 osób rocznie – ponad 10 razy więcej niż w wypadkach samochodowych. Drobne pyły PM10 i PM2,5, które wdychamy wraz z powietrzem, przenikają przez drogi oddechowe do krwi, powodując groźne choroby, takie jak zawał serca, udar mózgu czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Według Światowej Organizacji Zdrowia, zenieczyszczenie powietrza w 30% odpowiada za powstanie nowotworów (płuc, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani oraz nerek).

SMOG jest na zewnątrz kiedy zostaję w domu nic mi nie grozi. NIEPRAWDA

FAKT: SMOG, choć o niższym stężeniu, dość szybko przenika do naszych mieszkań i pomimo, że go nie widać, oddychamy nim cały czas. Obecny w zanieczyszczonym powietrzu benzo(a)piren, znajduje się także w dymie z papierosów. To oznacza, że w zależności od miejscowości w jakiej żyjemy, przyjmujemy dawkę benzo(a)pirenu równą od 3 do 10 (Opoczno, Rybnik) wypalonych papierosów dziennie.

SMOG jest szczególnie groźny dla dzieci. PRAWDA

FAKT: SMOG jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci oraz dla osób starszych. Dzieci ze względu na słabiej rozwinięty układ immunologiczny gorzej radzą sobie z zanieczyszczonym powietrzem, ale też absorbują więcej trujących substancji na jednostkę masy ciała niż dorośli: więcej się ruszają i często są na powietrzu. Trujące substancje źle wpływają na rozwój dzieci, co przekłada się na ich zdrowie również w wieku dojrzałym. W niektóre dni ilość szkodliwych substancji np. bezno(a)pirenu przyjmowanych przez dziecko odpowiada kilku, a nawet kilkunastu, wypalonym papierosom. U kobiet ciężarnych narażonych na przebywanie w SMOGu, znacząco zwiększa się ryzyko przedwczesnego porodu lub obumarcia płodu.