• 504 512 779

Edukacja

Niestety duża część mieszkańców Gminy Swarzędz nie jest jeszcze świadoma zagrożeń jakie niesie SMOG, dlatego na każdym kroku staramy się edukować tych młodszych i starszych.