• 504 512 779

Porażka czy wygrana?!

Niestety projekt Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 SmogSTOP nie zdobył wymaganej liczby głosów (zabrakło 35 głosów popierających), tym samym projekt nie został włączony w budżecie Gminy Swarzędz na 2018 rok. Projekt uzyskał 751 głosów tj. niespełna 10% głosów! Wobec tego projekt SmogSTOP przerodził się w oddolną Swarzędzką Inicjatywę AntySMOGową .