• 504 512 779

Zagłosuj na projekt nr 4

Zagłosuj na projekt nr 4

Opis projektu

Głównym celem projektu jest intensyfikacja działań, które obecnie dzieją się w naszej gminie. Podstawowym zadaniem projektu jest znaczne zwiększenie puli pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie do wymiany pieców. W związku z tym, że zostało coraz mniej czasu, bo do 1 stycznia 2024 roku wszystkie piece bezklasowe powinny być wymienione, a ilość wymienionych pieców jest niewielka (corocznie z dofinansowania korzysta około 75 domostw) kwota ta będzie motywować kolejne rodziny do podjęcia działań, a przyznane dofinansowanie pomoże udźwignąć realizowaną inwestycję. W projekcie założono, że kwota na ten cel to 840 000 zł brutto, czyli w 2022 roku dodatkowe 120 rodzin będzie mogło skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca. Jak dotąd koszt jednostkowego dofinansowania wynosił 7000 i taką też kwotę zastosowano przy wyliczeniu rodzin, które mogłyby skorzystać.

Następnym dużym działaniem w ramach projektu jest montaż kolejnych czujników jakości powietrza w gminie Swarzędz. Jak wiemy, tylko część gminy obecnie jest monitorowana, dlatego projekt zakłada montaż kolejnych 7 do 10 czujników (w budżecie uwzględniono koszt dla 10 czujników) w lokalizacjach: Janikowo – Świetlica Wiejska, Gortatowo – Świetlica Wiejska, Sarbinowo – Świetlica Wiejska, Jasin – Świetlica Wiejska, Uzarzewo – Świetlica Wiejska, Łowęcin – Świetlica Wiejska, Zalasewo – Świetlica Wiejska. Uwzględniono montaż na świetlicach wiejskich ponieważ jest to własność gminy, nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Wycena dołączona do projektu – Załącznik 1 uwzględnia koszt wynajęcia 1 szt. czujnika na okres 1 miesiąca (przy założeniu umowy na 3 lata), zatem całkowity koszt instalacji i utrzymania czujników to: 10 czujników x 36 miesięcy x 200 zł netto = 72000 zł netto -> 88 560 zł brutto. Kolejne czujniki uzupełniłyby istniejącą sieć, jest to ten sam dostawca czujników, który jest obecny na terenie gminy Swarzędz.

Ostatnią częścią projektu jest szeroko pojęta Kampania informacyjna. Elementami tej kampanii będą prelekcje prowadzone przez znawcę tematu (plan i szczegółowy temat może zostać dopracowany z Wydziałem Ochrony Środowiska) w Szkołach Podstawowych i Świetlicach Wiejskich na specjalnie zorganizowanych spotkaniach. Jedynym kosztem jest praca prelegenta, zakładając koszt 200 zł brutto za jedno spotkanie, to takich spotkań mogłoby się odbyć co najmniej 30 – łączny koszt 6 000 zł brutto. Następnym elementem tej części projektu jest kampania informacyjna w mediach Swarzędzkich tj. portale informacyjne i prasa. Na ten cel warto przeznaczyć środki 35 000 zł – wykup różnych miejsc reklamowych dostosowany, tak aby kampania mogła trwać możliwie długo i która dotarłaby do możliwe dużej ilości odbiorców. Należy wybrać te media, które skupiają dużą liczbę czytelników/publiczność. Kolejna część to kwota 6 000 zł brutto, która powinna być przeznaczona na budowę nowej strony internetowej: eko.swarzedz.pl, gdzie powinny być zawarte wszelkie informacje, aktualności w temacie ochrony środowiska/powietrza.  Pozostała kwota tj. 24 440 zł brutto powinna być przeznaczona na produkcję materiałów poligraficznych, ulotki broszury informacyjne, które mogłyby być dystrybuowane podczas spotkań i prelekcji. Całościowy koszt tej części projektu to 71 440 zł brutto, poszczególne koszty mogą swobodnie zostać zmienione, ze względu na panujące warunki i potrzeby. Ważne aby takowa Kampania informacyjna odbyła się, bo jest bardzo istotna… część mieszkańców gminy nadal nie jest doinformowana.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Najważniejszym argumentem, który przemawia za sfinansowaniem projektu jest m.in. wynik przeprowadzonego badania ankietowe wśród mieszkańców wskazują, że kluczowe dla rozwoju i wymagające interwencji obszary to:  ochrona środowiska. Badanie to przeprowadzono w czasie przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030, powietrze jest elementem środowiska, które dotyka każdego mieszkańca. Wiemy, że np. stan Jeziora Swarzędzkiego jest tragiczny, lecz każdy z nas ma wybór i najzwyczajniej się w nim nie kąpie. Natomiast z powietrza korzystamy cały czas, 24h na dobę. Jak wiemy stan jakości powietrza w gminie Swarzędz znacząco pogarsza się w okresie jesiennno-zimowym co jednoznacznie wskazuje, na problem jakim jest niska emisja z domów tj. opalanie domów paliwem stałym. Wymiana pieców w gminie Swarzędz jak i poprawa świadomości mieszkańców jest najistotniejsza w walce o czyste powietrze. Czyste powietrze to mniej chorób układu oddechowego i krążenia wśród mieszkańców gminy!

Lokalizacja

  • Dofinansowanie do wymiany pieców – cała gmina Swarzędz – 120 domostw
  • Czujniki jakości powietrza: Janikowo – Świetlica Wiejska, Gortatowo – Świetlica Wiejska, Sarbinowo – Świetlica Wiejska, Jasin – Świetlica Wiejska, Uzarzewo – Świetlica Wiejska, Łowęcin – Świetlica Wiejska, Zalasewo – Świetlica Wiejska
  • Prelekcje w Szkołach Podstawowych i na terenie Świetlic Wiejskich
  • Kampania informacyjna w mediach swarzędzkich m.in. Tygodnik Swarzędzki, Portal Swarzędzki, Portal SwarzedzNEWS.pl, Informator Swarzędzki, Portal Swarzedz24.pl

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

  • koszty wymiany 120 pieców na terenie gminy Swarzędz – 840 000 zł
  • Wynajem 7-10 czujników smogu na 3 lata – rozbudowa istniejącej sieci czujników tego samego dostawcy – 88 560 zł
  • Koszt kampanii informacyjnej (prelekcje, druk materiałów, reklama w mediach lokalnych, strona internetowa) – 71 440 zł