• 504 512 779

Przeciwdziałanie

Jeszcze kilka dekad temu nikt nie przejmował się dymem papierosowym, dziś wiem, że jego składnik Benzo(a)Piren jest silnie rakotwórczy. Podczas spalania paliw stałych (węgla) w domowych piecach emitowany jest Benzo(a)Piren w dużo większych ilościach zatruwając nas samych i sąsiadów. Dlatego tak ważne jest ograniczenie emisji wszelkich pyłów.