• 504 512 779

Projekt Budżetu Obywatelskiego SmogSTOP – 2017 r.

SmogSTOP – System monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz zakładał montaż 23 czujników SMOGu (temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności) na terenie całej gminy Swarzędz z uwzględnieniem większości sołectw i przede wszystkim miasta Swarzędz.