• 504 512 779

SmogSTOP – System monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz

Tytuł projektu

SmogSTOP – System monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz

Miejsce realizacji projektu

Systemem monitorującym będzie objęty teren gminy Swarzędz, z uwzględnieniem większości sołectw i przede wszystkim miasta Swarzędz. Szczegółowa mapa i tabela z sugerowanymi miejscami zainstalowania sensorów znajduje się poniżej.
Na mapie zaznaczono także punkty sugerowanych i możliwych opcji. Wnioskowany projekt zakłada uruchomienie 23 sensorów – Tabela 1 – numer 1 do 2

Opis projektu:

Projekt SmogSTOP – System monitorujący jakość powietrza na terenie gminy Swarzędz ma na celu włączenie gminy Swarzędz do ogólnopolskiej inicjatywy mającej na celu monitorowanie jakości powietrza i udostępnienie ich wyników dla każdego mieszkańca (poprzez aplikację mobilną i stronę internetową). Każda osoba będzie mogła w każdej chwili, BEZPŁATNIE przy użyciu aplikacji mobilnej lub strony www sprawdzić jakość powietrza w jego okolicy. Platforma informacyjna dostępna jest 24h/7dni w tygodniu i obsługiwana jest przez zewnętrzną firmę, która jest producentem sieciowych sensorów jakości powietrza.

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci internetowej SwarMan dostępnej w większej części planowanych punktów pomiarowych (patrz tabela nr 1 – pkt 1-6 i 15-23), a także istniejących Tablic Informacyjnych “Koło Ratunkowe”, gdzie dostępne jest zasilanie.

W pierwszym etapie prac projektu należałoby wykorzystać punkty z dostępem sieci SwarMan – koszt zakupu 1 szt. takiego sensora to 1000 zł netto, a koszt utrzymania miesięcznego 1 szt. to 50 zł netto. Sensor ten wymaga dostępu do zasilania i sieci WiFi. W kolejnym etapie można wykorzystać lokalizację Tablic Informacyjnych “Koło Ratunkowe” i dostępne zasilanie. W tym wypadku sensor jakości powietrza działałby w technologii GSM, a jego koszt to planowane 1500 zł netto i koszt utrzymania miesięcznego 1 szt. to 80 zł netto. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z mieszkańcami (sołtysi, wolontariusze), którzy mogliby udostępnić lokalizację i swój dostęp do internetu, wtedy koszt sensora w newralgicznych punktach byłby standardowy tj. 1000 zł + 50 zł utrzymanie.

Firma Airly, która jest producentem sensorów i sieci monitoringu powietrza zakłada montaż przy wykorzystaniu jego zasobów ludzkich. Oczywistym jest współpraca z działem IT obsługującym sieć WiFi SwarMan.

Efektem uruchomienia sieci sensorów monitorujących jakość powietrza będzie przede wszystkim:

 • zwiększona świadomość ludzi, co przyczyni się do samokontroli, wytężonej uwagi w swojej okolicy, a co za tym idzie polepszeniem jakości powietrza,
 • wizerunek gminy Swarzędz w Polsce polepszy się, gmina będzie postrzegana jako gmina dbająca o ekologię. Gmina Swarzędz jako organizacja wypełni też obowiązek społecznej odpowiedzialności,
 • możliwość lokalizacji miejsc szczególnie zagrożonych i ewentualne dalsze działania prewencyjne-zapobiegawcze.
 • Firma Airly dostarcza najbardziej zaawansowane informacje na temat jakości powietrza. Buduje inteligentną sieć monitoringu jakości powietrza. System Airly jest w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są informacje o jakości powietrza. Sensory mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Dzięki temu możliwa jest nie tylko prewencja przed szkodliwym dla naszego zdrowia powietrzem, ale również predykcja – na platformie: map.airly.eu istnieje możliwość sprawdzenia prognozy powietrza na następne 24 godziny. Pozwala to mieszkańcom gmin/miast, które mają już zainstalowane nasze rozwiązanie, zaplanować swój dzień i wybrać najlepszą porę na aktywność na świeżym powietrzu czy spacer z dzieckiem. Airly dostarcza sensory gminom w modelu abonamentowym, zobowiązując się do dostarczenia raportów i metod on-line dostępu do danych i wiedzy na temat zanieczyszczenia.

Instalacją oraz obsługą techniczną platformy i sensorów zajmuje się firma Airly. Pomaga ona również wybrać najlepsze miejsca pod instalację sensorów, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: wielkość gminy ukształtowanie powierzchni.

Uzasadnienie:

Według najnowszych danych raportu Światowej Organizacji Zdrowia w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znalazły się aż 33 polskie. Ludzie nie są świadomi fatalnej jakości powietrza z powodu niewystarczającej liczby stacji monitorujących – przez co nie mają dostępu do informacji, czy powietrze, którym oddychają jest dobre czy złe dla ich zdrowia. Jakość powietrza może być bardzo zróżnicowana w odstępie kilkuset metrów. Od problemu zanieczyszczenia powietrza nie jesteśmy w stanie uciec. Możemy wybierać zdrową żywność, ubrania dobre gatunkowo, brać suplementy diety, starać się uprawiać sport…ale na co te wszystkie wysiłki, skoro nie mamy świadomości, że w momencie kiedy biegamy, zatruwamy nasz organizm? Że w momencie kiedy idziemy z dzieckiem na spacer w piękny, bezchmurny, zimowy poranek sprawiamy, że jego organizm wystawiony jest na substancje zagrażające jego zdrowiu? Żeby móc działać i dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich należy zapoznać się z problemem i mieć świadomość, że on istnieje.

Proponujemy więc złożone, innowacyjne rozwiązanie – inteligentny system monitorowania jakości powietrza. Jego elementami są min. sieć sensorów, platforma (darmowa i ogólnodostępna, dzięki czemu każdy mieszkaniec gminy ma możliwość sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy), aplikację mobilną – która mi.n. ostrzega użytkowników  o przekroczonych normach (dostępna na system Android, w sierpniu wyjdzie aplikacja również na iOS).

Niejednokrotnie w okresie zimowym, mapa Airly pokazywała, że problem smogu nie jest problemem jedynie dużych miast jak np. Krakowa. Często to okoliczne gminy zmagały się z dużo gorszym powietrzem niż ścisłe centrum tu: Krakowa. Na tym przykładzie możemy śmiało stwierdzić, że z zanieczyszczonym powietrzem nie zmagają się tylko duże, zakorkowane miasta czy regiony przemysłowe.

Docelowo rozwiązanie Airly ma pokryć całą Polskę. Tak, by każdy mieszkaniec Polski miał możliwość i wiedzę na temat tego jakim powietrzem oddycha. Jednak każda gmina jest wyjątkowa, dlatego oferta Airly jest elastyczna i dobierana tak, by w najlepszy sposób sprostać wyzwaniu jakim jest monitorowanie jakości powietrza.

Umieszczenie sensorów Airly pozwoli mieszkańcom gminy Swarzędz na:

 1. Solidną analizę problemu – Likwidacja problemu to dłuższy i skomplikowany proces, ale można zrobić wcześniej wszystko, aby skutecznie analizować znaleźć jego źródła. Dzięki sieci sensorów powietrza możliwe jest dokładne sprawdzenie newralgicznych punktów miasta i przeanalizowanie, dlaczego to miejsce cechuje się szczególnie wysokim stężeniem szkodliwych substancji w powietrzu.​ Pełna świadomość źródeł zanieczyszczeń i stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta pozwala na władzom gminy na efektywniejsze planowanie inwestycji i architektury miasta, np. parków, osiedli domków jednorodzinnych itp. Z kolei każdy mieszkaniec gminy ma możliwość sprawdzenia stanu jakości powietrza w okolicy, w której mieszka. Dzięki czemu może dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.
 2. Predykcja – Bardzo ważnym powodem, dla którego miasto powinno posiadać sieć sensorów jakości powietrza jest możliwość przewidywania. Wykorzystanie najnowszych technologii (zaawansowanych algorytmów oraz uczenia maszynowego) pozwala na prognozowanie smogu.
 3. Lokalizacja problemów zanieczyszczeń powietrza – Być może sensor wskazujący wysokie stężenie szkodliwych substancji znajduje się blisko fabryki, która wydziela substancje, których nie powinna? Może w konkretnej okolicy trwają prace budowlane? A może któryś z mieszkańców ogrzewa swój dom spalając śmieci? Gęsta sieć sensorów Airly pozwala wykryć źródła niskiej emisji, która często jest także źródłem nieprzyjemnych zapachów, które towarzyszą spalaniu węgla niskiej jakości i wszelkiego rodzaju śmieci (przede wszystkim tworzyw sztucznych) w lokalnych kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach domowych. Dzięki inteligentnemu systemowi monitorowania jakości powietrza jesteśmy w stanie zbadać przyczynę problemu co do konkretnej ulicy.
 4. Bezpieczeństwo dzieci i edukacja rodziców – Możliwość sprawdzenia na bieżąco stanu powietrza we własnym sąsiedztwie to rozwiązanie, które docenią m.in. rodzice. Wielokrotnie słyszy się komunikaty ostrzegające przed zanieczyszczonym powietrzem “nie wychodźcie dzisiaj z dziećmi z domu”, jednak zazwyczaj na takim komunikacie się kończy. Gęsta sieć sensorów jakości powietrza sprawia, że mieszkańcy mają dostęp do informacji dotyczących ich bliskiego sąsiedztwa, mogą sprawdzić jak zmienia się ten stan​.

Ankieta
W dniach 22.05.2017 r. do 9.06.2017 r. została przeze mnie przeprowadzona ankieta telefoniczno/e-mailowa wśród obecnych sołtysów i radnych. Na zadane im pytanie:
Czy jest Pani(u) znany problem SMOG’u, czy jest Pan(i) zainteresowana(y) dbaniem o jakość powietrza?

Spośród 20 obecnych Sołtysów:

 • 17 osób odpowiedziało TAK
 • 1 osóba odpowiedziało NIE
 • 2 osoby nie były osiągalne telefonicznie

Spośród 21 obecnych Radnych

 • 19 osób odpowiedziało TAK
 • 0 osób odpowiedziało NIE
 • 2 osoby nie były osiągalne telefonicznie/e-mail

Statystyki
Uzyskałem informację od Komendanta Straży Miejskiej Pana Piotra Kubczak o ilości interwencji związanych ze spalaniem odpadów/zadymieniem która wynosi średnio:

 • 350-400 interwencji rocznie
 • 5-6% interwencji potwierdza nieprawidłowości

Dzięki systemowi monitorowania, Straż Miejska mogłaby interweniować bez udziału osób zgłaszających, a także zwiększyć skuteczność swoich działań.

Promocja projektu

Jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do głosowania zostanie przygotowana strona internetowa opisująca cały projekt wraz z wszystkimi informacjami, a także zagrożeniami jakie niesie SMOG. Przygotowane zostaną materiały promocyjne – plakaty, banery internetowe, profil na Facebooku.