• 504 512 779

Tag: dopłaty

Wymiana pieców/likwidacja źródeł niskiej emisji Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, do dnia 30 czerwca 2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń),

Uchwalono gminny program wymiany pieców – dofinansowanie do 80% Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Mariana Szkudlarka na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała dotycząca dofinansowania likwidacji źródeł niskiej emisji. Dzięki niej możliwe będzie

Brawo Powiat Poznański. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na likwidację tzw. niskiej emisji! Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłosiło nabór wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia

„Od początku 2018 roku mieszkańcy powiatu poznańskiego oraz przedsiębiorcy będą mogli występować do starostwa o dotacje na modernizację lub likwidację ogrzewania węglowego. Liczymy, że dzięki temu poprawi się jakość powietrza

Coś się dzieje… oto wypowiedź pod jednym z postów zastępcy Burmistrza Pana Grzegorza Taterki: „Grzegorz Taterka: W projekcie budżetu na 2018 naszego miasta pojawi się pierwsza kwota, która pozwoli uruchomić