• 504 512 779

Tag: Gruszczyn

Dzisiejszego wieczora w Świetlicy Wiejskiej w Gruszczynie zatwierdzono Sołecką Strategię rozwoju wsi Gruszczyn. Swarzędzka Inicjatywa AntySMOGowa została wpisana do tego planu w ramach współpracy. Jesteśmy gotowi do pierwszego spotkania, na