• 504 512 779

Co zrobić, aby zmniejszyć SMOG?

Po pierwsze NIE PAL ŚMIECI! Piec nie jest śmietnikiem! W domowym piecu NIE WOLNO spalać w szczególności:

  • drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna,
  • płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt,
  • podkładów kolejowych i słupów drewnianych,
  • plastiku, odzieży, opon, pianek tapicerskich, materiałów tekstylnych,
  • papieru zadrukowanego w kolorze, kartonów z tektury falistej

UWAGA Podczas spalania śmieci powstają szkodliwe dla zdrowia tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany! Szczególnie wrażliwe na działanie dioksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca!

Przyczyny powstawania SMOGu

Główną przyczyną smogu jest spalanie paliw niskiej jakości w małych domowych piecach, które emitują dużo zanieczyszczeń i intensywny ruch samochodowy. Najwięcej zanieczyszczeń emituje spalanie w domowych piecach śmieci, mułu i miału węglowego. W wielu krajach Unii Europejskiej miał i muł uważany jest za odpad przy wydobyciu węgla i nie jest sprzedawany. Również piece węglowe muszą spełniać odpowiednie normy. Dlatego pierwsza rzecz, którą możemy zrobić jest odpowiedni dobór paliwa do kotła – powinien to być węgiel opałowy nieznacznie rozdrobniony albo suche drewno. Drugi krok to wymiana pieca na mniej kopcący.

Wkrótce mieszkańcy Wielkopolski będą prawnie zobowiązani do ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Wymagają tego przepisy uchwały antysmogowej sejmiku województwa wielkopolskiego (PDF), która zakazuje palenia niedostatecznej jakości opałem. Od 1 maja 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).